Lønnsomhet AS, ENK eller ansatt

ENK versus AS, ansatt versus AS, skatt : 

For spørsmålet om hva som lønner seg best skattemessig og økonomisk, om er ansatt i AS/NUF ved at tar ut overskudd i lønn eller utbytte samt ENK versus AS/ NUF som ansatt.

AS

ENK

Tekst

beløp

Tekst

beløp

Overskudd / lønn 300000 Overskudd 300000
Skatt  61571 Skatt 23 % 69000
Arbeidsgiveravgift 42300 Trygde avgift 11,4 % 34200
0 0
Netto 196129 196800
Overskudd / lønn 1000000 Overskudd 1000000
Skatt  340787 Skatt 23 % 230000
Arbeidsgiveravgift 141000 Trygde avgift 11,4 % 114000
Netto 518213 Netto 656000
AS el. NUF, at ansatt versus ikke ansatt
(at tar ut eller ikke tar ut utbytte.)
Eks. 1: AS/NUF Ansatt

Tekst

beløp

Tekst

beløp

Overskudd / lønn 100000 Overskudd / lønn 100000
Skatt 23 % 23000 Tabell 8258
0 Arbeidsgiveravgift 14100
0 0
Netto etter skatt 77000 Netto etter skatt 77642
For AS om tar ut utbytte: 23% 59290
Eks. 2: AS/NUF Ansatt

Tekst

beløp

Tekst

beløp

Overskudd / lønn 300000 Overskudd / lønn 300000
Skatt 23 % 69000 Tabell 61571
0 Arbeidsgiveravgift 42300
0 0
Netto etter skatt 231000 Netto etter skatt 196129
For AS om tar ut utbytte: 23% 177870 igjen netto
Eks. 3: AS/NUF Ansatt

Tekst

beløp

Tekst

beløp

Overskudd / lønn 400000 Overskudd / lønn 400000
Skatt 23 % 92000 Tabell 96071
0 Arbeidsgiveravgift 56400
0 0
Netto etter skatt 308000 Netto etter skatt 247529

Fordel ansatt er om skal ha lån, AS kan og låne selv om lettere som ansatt med inntekt og vise til samt en del trygghetsfaktorer som sykepenger osv. Som ansatt.

Det er og mange andre faktorer som spiller inn og må ta stilling til, dette er bare en enkel oversikt.    

Per 2019, med forbehold.   

ØS

Bedriftsrådgivning

Innlevering av oppgaver eller skjemaer til Norske Myndigheter. Innlevering av Annual Return, årsrapport, Annual Accounts, årsregnskap, Dormant Company Accounts  til companieshouse og tax report eller skattefritak for det engelske selskapet til HM Revenue & Customs (HMRC), for NUF.

Endring av engelsk adresse og annet til companieshouse for selskapet.

Oppretting av enkeltmannsforetak.

Oppretting av nuf.

Oppretting av AS og foreninger. Endringer eller oppdatering i alle typer selskaper.

Alt innen oppstart, endringer og drift av alle typer selskaper.

AS NUF eller ansatt

Solheim Consult

For spørsmålet om hva som lønner seg best skattemessig og økonomisk, om er ansatt i AS/NUF ved at tar ut overskudd i lønn eller utbytte samt ENK versus AS/ NUF som ansatt. Fordel ansatt er om skal ha lån, AS kan og låne selv om lettere som ansatt med inntekt og vise til samt en del trygghetsfaktorer som sykepenger osv. Som ansatt. Det er og mange andre faktorer som spiller inn og må ta stilling til, dette er bare en enkel oversikt.

EK versus AS skatt 2019-Begge alle

View original post

Firma Konsultasjon

Innlevering av oppgaver eller skjemaer til Norske Myndigheter.

Innlevering av Annual Return, årsrapport, Annual Accounts, årsregnskap, Dormant Company Accounts  til companieshouse og tax report eller skattefritak for det engelske selskapet til HM Revenue & Customs (HMRC), for NUF.


Endring av engelsk adresse og annet til companieshouse for selskapet.

Oppretting av enkeltmannsforetak.
Oppretting av nuf.
Oppretting av AS og foreninger. Endringer eller oppdatering i alle typer selskaper.
Alt innen oppstart, endringer og drift av alle typer selskaper.